Pages Navigation Menu

Zmena sadzieb stravného a základnej náhrady pri používaní cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1. mája 2022

19.4.2022

Dovoľujeme si informovať vás o zmene sadzieb stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a základnej náhrady pri používaní cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1. mája 2022.

Uvedená zmena má vplyv aj na úpravu hodnoty stravy, finančného príspevku a stravného lístka poskytovaných na stravovanie zamestnancov. Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách sa aktuálne nemenia


Na stiahnutie:

Stravné od 1. 5. 2022 – Leták

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) vznikol dňa 22. 6. 1993 v Bánovciach nad Bebravou. Je to dobrovoľné združenie právnických osôb (spoločností, podnikov, výrobných družstiev a ďalších právnych subjektov). Je členom európskej asociácie výrobcov automobilov ACEA. Momentálne zastupuje záujmy 201 spoločností, ktoré pôsobia v oblastiach: výskum, vývoj, výroba a predaj automobilov, motocyklov alebo ich súčastí, dovoz motorových vozidiel, projekcia a výroba náradia pre automobilový priemysel a príprava odborníkov v rámci odvetvia automotive. Automobilový priemysel je ťahúňom nášho hospodárstva, generuje 14,9 percent hrubej produkcie Slovenska, svojimi aktivitami ovplyvňuje priamo aj nepriamo viac ako 270.000 pracovných miest a podieľa sa 53 percentami na celkovom exporte priemyslu SR.
X