Pages Navigation Menu

Aktuálne kurzy

Január 2017


Nový rok začíname naplno, s bohatou januárovou ponukou vzdelávacích aktivít, vďaka ktorým si rozšírite svoju odbornosť. Viac na edu4industry.eu.

5S pre výrobné spoločnosti

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s konceptom 5S a rozšíriť vedomosti z danej oblasti tak, aby účastník pochopil systém zavádzania konceptu 5S na jednotlivých pracoviskách vo svojom podniku.

Cena: 150,00 €   Prejsť na stránku produktu ›

SIEMENS Základy programovania PLC

Spoznáte základné informácie o hardvéri, programovom prostredí a bezpečnosti pri práci s priemyselnými robotmi, naučíte sa ovládať systém robota, tvorbu a úpravu jednoduchých programov a konfiguráciu PLC automatov. Zrealizujete prepojenie PLC a HMI

Cena: 600,00 €   Prejsť na stránku produktu ›

MILK run – simulačná hra pre optimalizáciu logistických procesov

Prostredníctvom „praktického zážitku“ a „priamym“ zoznámením sa s princípmi MILK RUN Vás kvalifikovane oboznámime a informujeme o postupoch a myšlienkach , ktoré obsahuje tento koncept.
Na základe postupného zlepšovania a pochopenia procesov smerom k MILK RUN získate praktickú aj teoretickú základňu pre implementáciu jej princípov.

Cena: 130,00 €   Prejsť na stránku produktu ›

3D projektovanie výrobných systémov – rýchlo a inovatívne

Prostredníctvom progresívnych prístupov umožníme účastníkom na modelovej situácii naprojektovanie jednoduchej prevádzky. Naším cieľom je poukázať na výhody 3D projektovania výrobných systémov, ktorými sú rýchlosť dosiahnutia riešenia, finančná dostupnosť, kvalita výstupných údajov pri aplikácií uvedených prístupov v praxi.

Cena: 390,00 €   Prejsť na stránku produktu ›

Základy ERGONÓMIE s využitím virtuálnej a rozšírenej reality pomocou aplikácie CERAA

CERAA ( Ceit ERgonomics Analysis Application ) je jedinečná aplikácia, ktorá rýchlo a jednoducho odhalí rizikovosť Vášho pracoviska. Hodnotenie prechádza cez priestorové podmienky a pracovné polohy. Využíva prvky virtuálnej a rozšírenej reality a predovšetkým, celé hodnotenie je výlučne v zmysle platnej legislatívy SR.

Cena: 350,00 €   Prejsť na stránku produktu ›

Kontrolná dokumentácia

Podľa čoho overujete, že vyrábate dobre? Aké sú mantinely a kde sú uvedené? Čo robiť keď sa vyrobí zle?
Vysvetlíme Vám základné druhy kontrolnej dokumentácie.
Naučíme Vás čítať kontrolnú dokumentáciu a vedieť ju použiť.

Cena: 150,00 €   Prejsť na stránku produktu ›

Dáta o kvalite

Ako a čím sa vlastne kvalita meria? S akými dátami vieme pracovať? Sme presvedčení o tom , že získané dáta vieme spracovať ?
Počas kurzu DÁTA O KVALITE Vám ukážeme aké druhy dát z pohľadu kvality vieme zbierať priamo z výrobného procesu a ako s nimi následne pracovať tak, aby sme mohli vykonávať operatívne rozhodnutia.

Cena: 150,00 €   Prejsť na stránku produktu ›

Štíhla logistika I., II. nielen pre automobilový priemysel

Zámerom kurzu je naučiť účastníkov vytvárať štandardy v oblasti logistiky a tiež naučiť kroky, ktorými dosiahnu zvýšenú plynulosť materiálových tokov a efektivitu logistiky.

Cena: 390,00 €   Prejsť na stránku produktu ›

Kompletnú ponuku nájdete na www.edu4industry.eu

ceitacademy.eu | skolenia.sk | education.sk

X