Pages Navigation Menu

Výzvy EOS Innovazioni | September 2020

Prehľad noviniek v súvislosti s očakávanými výzvami v rámci slovenských, českých a chorvátskych štrukturálnych a investičných fondov:
EOS Innovazioni

kontaticon KONTAKT Ivan Bernáth | 0907 683 652 | ivan.bernath@eosinnovazioni.sk

• September 2020

EOS Novinky september 2020 SK EOS_file_iconEOS Novinky september 2020 EN EOS_file_icon

Obsah:

Možnosti získania grantu v Slovenskej Republike

 1. Výzva zameraná na podporu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii
  vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie
 2. Výzva zameraná na rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch BB a PO samosprávnych krajov
 3. Výzva zameraná na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra
 4. Výzva zameraná na nákup technológií v priemysle
 5. Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora
 6. Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora de minimis
 7. Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
 8. Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
 9. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla
 10. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla s maximálnym tepelným príkonom 20 MW
 11. Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE

OČAKÁVANÉ PRIORITNÉ VÝZVY:

 1. žiadne výzvy

 


X