Pages Navigation Menu

Výzvy EOS Innovazioni | November 2017

EOS Innovazioni

kontaticon KONTAKT Ivan Bernáth | 0907 683 652 | ivan.bernath@eosinnovazioni.sk

• November 2017

EOS Novinky November 2017 SK EOS_file_iconEOS Novinky November 2017 EN EOS_file_icon

Obsah:

Možnosti získania grantu v Slovenskej Republike

 • Podpora nákupu inovatívnych technológií (stroje, prístroje, zariadenia) do výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch
 • Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
 • Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
 • Výzva zameraná na zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality (včasné prispôsobenie sa budúcim normám Únie)
 • Výzva zameraná na zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality (nad rámec noriem Únie)
 • Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

OČAKÁVANÉ PRIORITNÉ VÝZVY:

 • Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle
 • Výzva zameraná na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch v Bratislavskom kraji
 • Výzva zameraná na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch
 • Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla (CZT)
 • Výzva zameraná na zvýšenie podielu OZE (obnoviteľné zdroje energie) na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
 • Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora
 • Výzva zameraná na dlhodobý strategický výskum vývoj nového produktu alebo procesu

 

ĎAĽŠIA VÝZVA:

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na:
Podporu mikro, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov) zameranú na nákup strojov, prístrojov, zariadení, softvéru, licencií do výroby.
Maximálny možný grant je 1 mil. €.
Intenzita pomoci je cca 50%.
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola 15.11.2017.
EOS Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSPEOS_file_icon


X