Pages Navigation Menu

Výzvy EOS Innovazioni | Máj 2021

Prehľad noviniek v súvislosti s očakávanými výzvami v rámci slovenských, českých a chorvátskych štrukturálnych a investičných fondov:
EOS Innovazioni

kontaticon KONTAKT Ivan Bernáth | 0907 683 652 | ivan.bernath@eosinnovazioni.sk

• Máj 2021

EOS Novinky máj 2021 SK EOS_file_iconEOS Novinky máj 2021 EN EOS_file_icon

Obsah:

Možnosti získania grantu v Slovenskej Republike

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc
  2. Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora
  3. Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora de minimis
  4. Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
  5. Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
  6. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla
  7. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla s maximálnym tepelným príkonom 20 MW
  8. Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE

OČAKÁVANÉ PRIORITNÉ VÝZVY:

  1. Podpora pre investície do poľnohospodárskych podnikov
  2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov


X