Pages Navigation Menu

Výzvy EOS Innovazioni | Máj 2018

EOS Innovazioni

kontaticon KONTAKT Ivan Bernáth | 0907 683 652 | ivan.bernath@eosinnovazioni.sk

• Máj 2018

EOS Novinky Máj 2018 SK EOS_file_iconEOS Novinky Máj 2018 EN EOS_file_icon

Obsah:

Možnosti získania grantu v Slovenskej Republike

 • Výzva zameraná na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch pre doménu Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
 • Výzva zameraná na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch pre doménu Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
 • Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle
 • Podpora nákupu inovatívnych technológií (stroje, prístroje, zariadenia) do výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch
 • Výzva zameraná na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. storočie
 • Výzva zameraná na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch pre doménu Priemysel pre 21. storočie
 • Výzva zameraná na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie
 • Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
 • Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
 • Výzva zameraná na zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality (včasné prispôsobenie sa budúcim normám Únie)
 • Výzva zameraná na zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality (nad rámec noriem Únie)

OČAKÁVANÉ PRIORITNÉ VÝZVY:

 • Výzva zameraná na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch v Bratislavskom kraji
 • Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla (CZT)
 • Výzva zameraná na zvýšenie podielu OZE (obnoviteľné zdroje energie) na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
 • Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora
 • Výzva zameraná na dlhodobý strategický výskum vývoj nového produktu alebo procesu

 


X