Pages Navigation Menu

Výzvy EOS Innovazioni | Január 2020

EOS Innovazioni

kontaticon KONTAKT Ivan Bernáth | 0907 683 652 | ivan.bernath@eosinnovazioni.sk

• Január 2020

EOS Novinky január 2020 SK EOS_file_iconEOS Novinky január 2020 EN EOS_file_icon

Obsah:

Možnosti získania grantu v Slovenskej Republike

  1. Výzva zameraná na nákup technológií v priemysle
  2. Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora
  3. Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora de minimis
  4. Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
  5. Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
  6. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla
  7. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla s maximálnym tepelným príkonom 20 MW
  8. Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE

OČAKÁVANÉ PRIORITNÉ VÝZVY:

  1. žiadne výzvy

 


X