Pages Navigation Menu

Výzvy EOS Innovazioni | Február 2019

EOS Innovazioni

kontaticon KONTAKT Ivan Bernáth | 0907 683 652 | ivan.bernath@eosinnovazioni.sk

• Február 2019

EOS Novinky Február 2019 SK EOS_file_iconEOS Novinky Február 2019 EN EOS_file_icon

Obsah:

Možnosti získania grantu v Slovenskej Republike

  1. Výzva zameraná na nákup technológií v priemysle
  2. Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora
  3. Výzva zameraná na dlhodobý strategický výskum a vývoj nového produktu alebo procesu
  4. Výzva zameraná na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch v Bratislavskom kraji
  5. Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpecných odpadov
  6. Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpecných odpadov
  7. Výzva zameraná na zvýšenie podielu OZE (obnovitelné zdroje energie) na hrubej konecnej energetickej spotrebe SR

OČAKÁVANÉ PRIORITNÉ VÝZVY:

  1. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla (CZT)

 


X