Pages Navigation Menu

Výzvy EOS Innovazioni | December 2018

EOS Innovazioni

kontaticon KONTAKT Ivan Bernáth | 0907 683 652 | ivan.bernath@eosinnovazioni.sk

• December 2018

EOS Novinky December 2018 SK EOS_file_iconEOS Novinky December 2018 EN EOS_file_icon

Obsah:

Možnosti získania grantu v Slovenskej Republike

  • Výzva zameraná na dlhodobý strategický výskum a vývoj nového produktu alebo procesu
  • Výzva zameraná na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch v Bratislavskom kraji
  • Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
  • Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
  • Výzva zameraná na zvýšenie podielu OZE (obnoviteľné zdroje energie) na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
  • Výzva zameraná na vznik a činnosť technologicko-inovačných platforiem – projektové zámery

OČAKÁVANÉ PRIORITNÉ VÝZVY:

  • Výzva zameraná na nákup technológií v priemysle
  • Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla (CZT)
  • Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora

 


X