Pages Navigation Menu

Výzvy EOS Innovazioni | August 2019

EOS Innovazioni

kontaticon KONTAKT Ivan Bernáth | 0907 683 652 | ivan.bernath@eosinnovazioni.sk

• August 2019

EOS Novinky august 2019 SK EOS_file_iconEOS Novinky august 2019 EN EOS_file_icon

Obsah:

Možnosti získania grantu v Slovenskej Republike

  1. Výzva zameraná na nákup technológií v priemysle
  2. Strategické priemyselné výskumno-vývojové centrá
  3. Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora
  4. Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
  5. Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
  6. Výzva zameraná na zvýšenie podielu OZE (obnovitelné zdroje energie) na hrubej konecnej energetickej spotrebe SR
  7. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

OČAKÁVANÉ PRIORITNÉ VÝZVY:

  1. žiadne výzvy

 


X