Pages Navigation Menu

Výzvy EOS Innovazioni | August 2017

EOS Innovazioni

kontaticon KONTAKT Ivan Bernáth | 0907 683 652 | ivan.bernath@eosinnovazioni.sk

• August 2017

EOS Novinky August 2017 SK EOS_file_iconEOS Novinky August 2017 EN EOS_file_icon

Obsah:

Možnosti získania grantu v Slovenskej Republike

 • Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
 • Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
 • Výzva zameraná na podporu mikro, malých a stredných podnikov (novozaložené start-upy)
 • Výzva zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov (existujúce podniky)
 • Výzva zameraná na zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality (včasné prispôsobenie sa budúcim normám Únie)
 • Výzva zameraná na zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality (nad rámec noriem Únie)
 • Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla
 • Výzva zameraná na podporu mikro, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji
 • Výzva zameraná na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

OČAKÁVANÉ PRIORITNÉ VÝZVY:

 • Výzva zameraná na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch v Bratislavskom kraji
 • Výzva zameraná na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch
 • Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla (CZT)
 • Výzva zameraná na zvýšenie podielu OZE (obnoviteľné zdroje energie) na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
 • Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora
 • Výzva zameraná na dlhodobý strategický výskum vývoj nového produktu alebo procesu

 

X