Pages Navigation Menu

Technológie

Vybavenosť prístrojmi a technológiami | Softvérová vybavenosť

« Spať

Vyhľadávanie

vyhľadávanie (full text)

Zoznam fakúlt

 

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, TUKE

Technická univerzita v KošiciachKatedra výrobných technológií

Laboratórium výrobných technológií

Prístroje a technológie

 • CNC Frézovačka Leadwel Pinnacle VMC 650S
 • CNC Sústruh Leadwel T-5
 • CNC plazmový rezací stroj Vanad Kompakt, Plazmový zdroj ForCUT 75, plazmový horák A101
 • Prístroj pre nedeštruktívne testovanie materiálov pracujúci na princípe ultrazvuku
 • Sada na nedeštruktívne testovanie pórovitosti zvarov difúznou metódou
 • Sústruh SU-50A (TS 1000) – 11 kW
 • Sústruh MUS 25 – TDS Galanta – 1 kW, Kombi sústruh 600 W + frézovacie zariadenie FZ 25E – 350 W
 • Univerzálna frézovačka FHV-50P – 1,5 KW
 • Pásová píla
 • Stĺpová vŕtačka – E 2020 – 1,5 kW
 • Malé dielenské zariadenia (Stolná vŕtačka – Z 4113 – 350 W, Pásová píla na drevo – PP 350 – 1 kW, Dvojkotúčová brúska – FSMW 150 – 370 W, Pákové nožnice na plech – HPS5, Uhlová ručná brúska, Ručná príklepová vŕtačka, Zváračka MIG 249 – ochr. atm. (MIX-CORGON 18), Stolná CNC frézka – osy 2 + PC Compaq)
 

Softvérova vybavenosť

 • CNC riadiaci systém Mefi

Poznámka: Využíva sa na výskum v oblasti obrábania a delenia technických materiálov, kedy na zariadeniach v danom laboratóriu výskumný pracovníci fakulty realizujú výskum rezných materiálov pri sústružení, frézovaní a vŕtaní. Skúmajú správania sa technologického systému pri obrábaní rôznych technických materiálov, skúmajú vzťahy medzi nástrojom, strojom, obrobkom, reznými parametrami, použitou chladiacou zmesou a spôsobom obrábania a tak získavajú odpovede na najaktuálnejšie otázky a problémy praxe.

Katedra výrobných technológií

Laboratórium procesných kvapalín

Prístroje a technológie

 • Tester kinematickej viskozity ropných produktov SYP 1003-IX
 • Refraktometer Kruss / SRS
 • Spektrometer Libra S2
 • Centrifúga Hetlich EBA 3
 • pH meter Hanna Instruments pH 211R
 • Magnetické miešadlo s ohrevom Fischer Scientific
 • Komora pre testovanie prítomnosti mikroorganizmov Merck Cultura mikroinkubator
 

Softvérova vybavenosť

 • programové vybavenie na spracovanie analýz a vyhodnotenie výsledkov

Poznámka: Laboratórium sa využíva na testovanie a analýzy prevádzkových kvapalín – olejov, palív, chladiacich tekutín a tekutín na vodnej báze. (Kontrola pomeru alebo koncentrácie vo vode rozpustných priemyselných kvapalín / meranie pH (kyslosť alebo zásaditosť) priemyselné kvapaliny / Spektroskopické analýzy na identifikáciu priemyselných kvapalín / Meranie viskozity priemyselných kvapalín / Hodnotenie prítomnosti mikroorganizmov v kvapalinách).

Katedra počítačovej podpory výrobných technológií

Laboratórium reverzného inžinierstva

Prístroje a technológie

 • 3D tlačiareň Uprint
 • priemyselná práčka
 • Microsribe skener
 • Picza LPX skener
 

Softvérova vybavenosť

 • Catalyst FX
 • Rhinoceros 4
 • Dr.Picza
 • RapidForm

Poznámka: Využíva sa pre rýchlu výrobu plastových prototypov FDM technológiou, dotykové skenovanie kontaktným hrotom, bezdotykové skenovanie laserom.

 

 

 

 

 

 

X