Pages Navigation Menu

Katedra priemyselného inžinierstva

« Spať | Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium digitálneho podniku
#

Laboratórium ergonómie a merania práce
#
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
interaktívny projekčný plánovací systém CEIT Table

Laboratórium digitálneho podniku
softvérová vybavenosť :
Tecnomatix Process Designer/Simulate
Plant Simulation
Factory CAD/Flow
Simio
NX
Wiena Test SystemErgo PAKIndustrial 3D video system

Laboratórium ergonómie a merania práce
softvérová vybavenosť :
Tecnomatix Jack

X