Pages Navigation Menu

Katedra obrábania a výrobnej techniky

« Spať | Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium roentgenografie
#

Laboratórium strojárskej metrológie
#

Laboratórium analýzy presnosti obrábacích strojov
#
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
Renishaw BallBar QC10 – prístroj na meranie presnosti obrábacích strojovRehishaw – SW pre automatickú diagnostiku obrábacích strojov

Laboratórium analýzy presnosti obrábacích strojov
softvérová vybavenosť :
neuvedené
meracie zariadenia kvality povrchu HOMMELWERKE a MYTUTOYOdrsnomer Hommel Tester T2000prístroj na meranie priamosti MP125mikroskop BK5elektronický dĺžkomer TESAfrekvenčný menič Altivar 31tvrdomer na meranie tvrdosti HB

Laboratórium merania technologických parametrov
softvérová vybavenosť :
neuvedené

X