Pages Navigation Menu

Katedra materiálového inžinierstva

« Spať | Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium korózie kovov
Skúšobne sa používajú na účely pedagogické a vedeckovýskumné účely.

Laboratórium únavových skúšok
Softvér bol tiež predmetom certifikačného konania pre medzinárodnú akreditáciu skúšobného stavu. V minulosti sa testovali aj trecie materiály pre brzový systém nákladných automobilov.

Laboratórium svetelnej a elektrónovej mikroskopie
#
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
kondenzačná komorazariadenie Angelantoti DCTC 1200P4-kanálový potenciostat Bio-Logic VSPzariadenie Cofomegra Solarbox 1500e atď

Laboratórium korózie kovov

softvérová vybavenosť :
neuvedené
zariadenia KAUP-ŽU a KAUPLM-ŽUskúšobné zariadenie ROTOFLEXhydraulický pulzátor EDZ 100pulzátor Zwick/Roell Amsler 150HFP 5100

Laboratórium únavových skúšok
softvérová vybavenosť :
neuvedené
metalografické mikroskopy NEOPHOT 32, NEOPHOT 2, EPITYP 2riadkovacie elektrónové mikroskopy TESLA BS 343 TESLA VEGA II s EDX analýzou

Laboratórium svetelnej a elektrónovej mikroskopie
softvérová vybavenosť :
NIS Elements
Kúpele zelená žaba, Gnotec Ferrex, Energoteam, PSL

Hodnotenie koróznej odolnosti materiálov.

PSL Považská Bystrica, ZVL Žilina, INA Kysucké N. Mesto

Únavové skúšky.

SPP, PSL Považská Bystrica, Kinex Bearing Bytča, ZVL Žilina, INA

Metalografický rozbor materiálov, stanovenie príčin porušenia materiálov, materiálové analýzy.
X