Pages Navigation Menu

Katedra konštruovania a časti strojov

« Spať | Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium prevodových systémov a valivých ložísk
#

Laboratórium Rapid Prototyping
#
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
SKF IMx-SSKF WMx

Laboratórium prevodových systémov a valivých ložísk
softvérová vybavenosť :
SKF Optitude Analyst
Stratasys Vantage SEObject Eden 350Vacuum Casting

Laboratórium Rapid Prototyping
softvérová vybavenosť :
PTC/Creo
Dassault Catia
Autodesk Inventor
Ansys
MSC Software
Transmisie Martin, PSL Považská Bystrica, Kinex Bearing Bytča, ZVL Žilina

Overovanie parametrov prevodových systémov a valivých ložísk

Desiatky Slovenských a zahraničných firiem

Výroba prototypov a kusová výroba neštandardných súčiastok.
X