Pages Navigation Menu

Katedra energetickej techniky

« Spať | Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium merania v technike prostredia
#

Laboratórium nízkopotenciálnych spotrebičov tepla
#

Laboratórium merania tepelných čerpadiel
#

Laboratórium alternatívnych zdrojov tepla
#

Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
obehové termostaty Julabovákuová súpravavákuometerultrazvukové prietokomerylaboratórne zdroje prúdu a napätiavzduchové tepelné čerpadloadsorpčné chladiace zariadenietunel na simuláciu prúdeniameracie prístroje a zariadenia pre meranie teploty, prietoku, výkonu

Laboratórium merania v technike prostredia
softvérová vybavenosť :
Kód ANSYS Fluent na simulovanie transportných procesov v tekutej i v pevnej fáze
merací softvér AMR Wincontol.
termostatická komora Binder s možnosťou nastavenia teplôt -50°C do 180°C a nastavenia relatívnej vlhkosti 0-100%zariadenia na meranie tepelných výkonov

Laboratórium nízkopotenciálnych spotrebičov tepla
softvérová vybavenosť :
TechCON -softvér na dimenzovanie a hydraulické vyregulovanie systémov vykurovania
Softvér CAEPIPE – riešenie rozsiahlich potrubných systémov
experimentálne tepelné čerpadlá Viessmann Toyota Aisynsimulátor hĺbkových geotermálnych vrtovpalivový článok Hexis-GalileoKGJ so Stirlingovými motormi

Laboratórium merania tepelných čerpadiel
softvérová vybavenosť :
CADvent
HT-design, s.r.o. Podhorie – Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek, 2014

Optimalizácia premeny chemickej energie v palive na teplo na základe experimentálneho výskumu procesov horenia v kúrenisku.

Bioles Horizont , Slovenija – Meranie a vyhodnotenie parametrov kotlov „COOLWEX 20“ a „ECOLINE 20“, 2012

Optimalizácia premeny chemickej energie v palive na teplo na základe experimentálneho výskumu procesov horenia v kúrenisku.

Solarbayer GmbH, pollenfeld-Preith –  Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „HVS 25 LC“, 2013

Optimalizácia premeny chemickej energie v palive na teplo na základe experimentálneho výskumu procesov horenia v kúrenisku.

Goodtech Recovery … Nórsko – Vypracovanie tepelnej analýzy axiálneho kondenzátora pomocou numerických simulácii, 2012

Numerické simulácie prenosu tepla cez zmenu fázy v tepelnej trubici.

CONTINENTAL, a.s. Púchov – Meranie tepelných výkonov na chladiacich okruhoch prevodoviek miešacích liniek ML9 a ML11, 2013

Určenie celkovej účinnosti prevodoviek výkonov rádu MW nepriamou experimentálnou metódou v podmienkach prevádzky.

Goodtech Recovery … Nórsko – Tepelná analýza distribúcie tepelného oleja., 2012

Analýza rôznych pracovných látok na odvod tepla z kondenzačnej časti LOOP HP používanej na získavanie odpadového tepla z pecí na tavenie hliníka.
X