Pages Navigation Menu

Katedra automatizácie a výrobných systémov

« Spať | Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Diagnostika presnosti CNC výrobnej techniky
Diagnostika presnosti CNC výrobnej techniky pomocou meracích a diagnostických prístrojov firmy Renishaw. Jedná sa o meranie geometrických odchýliek a meranie polohovania na CNC obrábacích strojoch.

Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
Renishaw BallbarRenishaw Lased Interferometeroptické zariadenia

Diagnostika presnosti CNC výrobnej techniky
softvérová vybavenosť :
Renishaw

X