Pages Navigation Menu

Katedra výrobnej techniky

« Spať | Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium údržby a diagnostiky
Meranie a diagnostika rôznych fyzikálnych veličín. Prístroje a pomôcky pre meranie súosovosti kolmosti, rovinnosti, priamosti a paralelnosti, testovanie geometrie novovyvíjanej techniky, multiparametrické meranie, vyhodnocovacie centrum.

Laboratórium prvkov a modulov výrobnej techniky
Výrobné, modulárne CNC stroje, sústruh, frézka, píla, vŕtačka a pod. Výroba v nižšej presnosti, ale modulárna stavba – rekonfigurovateľné.
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
Bezdemontážny diagnostický systém Adash A4101Laserový odchýlkomer RAYTEC GEPARDUniverzálny obrábací stroj PromaStolná vŕtačka V20Prístroj pre diagnostiku remeňových prevodov GATES SONIC 507CIR teplomer Tenma 405 SRenishaw Laser interferometer XL 80Renishaw Ballbar QC 20

Laboratórium údržby a diagnostiky
softvérová vybavenosť :
Merací systém pre geometrickú a pracovnú presnosť strojov, originálne softvérové vybavenie k prístrojom
Originálne softvérové vybavenie k prístrojom
počítač

neuvedené
softvérová vybavenosť :
Creo Parametric
modulárny systém „The Cool tool“ – modulárne CNC stroje

Laboratórium prvkov a modulov výrobnej techniky
softvérová vybavenosť :
Riadiaci softvér Linux – EMC2
Renovácia podávacieho zariadenia paliet pre priemyselnú pračku, Getrag – Ford transmissions, 2015

Charakteristika prác:
1. Diagnostika a identifikácia poruchového stavu podávača
2. Analýza možných riešení
3. Návrh optimálneho riešenia renovácie
4. Špecifikácia komponentov, identifikácia dodávateľov
5. Spracovanie technickej a konštrukčnej dokumentácie
6. Zabezpečenie nákupu polotovarov a komponentov
7. Zabezpečenie výroby navrhovaných špecifických častí
8. Asistencia pri samotnej implementácii a montáži
9. Spracovanie technickej správy o implementovanom riešení
Detaily spôsobu riešenia, výberu materiálov, komponentov budú pravidelne
konzultované so zadávateľom úlohy.
Rožkomat – Patent Pending, 2014

Vyhotovenie výkresovej dokumentácie pre výrobu prototypu automatického zariadenia a výroby samotného prototypu podľa prihlášky úžitkového vzoru PÚV 131- 2012, a ďalších familiárnych či odvodených alebo samostatných patentových prihlášok objednávateľa týkajúcich sa rovnakého zariadenia alebo jeho rozšírenia, na Úrade Priemyselného Vlastníctva SR.
Meranie rovinnosti stola

Meranie rovinnosti stola s použitím prístroja: Laserový odchýlkomer RAYTEC GEPARD
X