Pages Navigation Menu

Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

« Spať | Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium modelovania výrobných a nevýrobných procesov
Statické a dynamické modelovanie výrobných a nevýrobných procesov

Laboratórium projektovania, manažmentu a riadenia výroby
Projektovanie výrobných procesov, výrobných systémov a zoskupení

Laboratórium ergonomických inovácií
#
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
technické prostriedky a technológie pre realizáciu projektov vo virtuálnej realite

Laboratórium projektovania, manažmentu a riadenia výroby
softvérová vybavenosť :
AUTOCAD
Inventor
CATIA
DELMIA
TECNOMATIX
technické a softvérové prostriedky pre statické a dynamické modelovanie a simuláciu

laboratórium modelovania výrobných a nevýrobných procesov
softvérová vybavenosť :
softvérový balík spoločnosti Siemens PLM – Tecnomatix
Chronometrážne snímky vybraných prevádzok v SEZ Krompachy

Realizovaná chronometráž a návrhy inovačných opatrení
X