Pages Navigation Menu

Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva

« Spať | Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium konštruovania a CAD systémov
#

Laboratórium Reverzného inžinierstva
#

Laboratórium merania a skúšania spaľovacích motorov
#

Laboratórium vibračnej diagnostiky a monitoringu
#

Laboratórium merania a ladenia torzného kmitania
#
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
Škoda Auto a.s. – študentský projekt, návrh a optimalizácia hliníkového disku kolesa automobilu

Prezentácia na pôde Škoda Auto a letná stáž úspešných riešiteľov.
Škoda Auto a.s. – študentský projekt využitia parametrizácie CAD systému pri návrhum riežky prednej masky automobilu

Prezentácia na pôde Škoda Auto a letná stáž úspešných riešiteľov
X