Pages Navigation Menu

Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania

« Spať | Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratorium metrotomografie
#

Laserove synterovanie
#

Termovizna diagnostika
#
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
metrotomografConturatermovizne kamery
trhacie zariadeniaskenovacie systémyEOS – synterovacky

Laboratorium metrotomografie
softvérová vybavenosť :
Komplexna výbava pre symulacie a modelovanie
Stimuly


neuvedené
Transfery


neuvedené
Excelentné centra


neuvedené
Technologické parky

neuvedené
X