Pages Navigation Menu

Katedra automobilovej výroby

« Spať | Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium Product design-u
3D digitalizácia a presné merania, vrátane CAD návrhov pre reverzné inžinierstvo. Tvorba a realizácia veľkoplošných prototypov. Výroba komponentov z kompozitných materiálov.

Pracovisko 3D digitalizácie
#

Laboratorium skúšok mechanických vlastností
#
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
3D meracie zariadenie FARO s laserovou skenovacou hlavouveľkoplošný CNC obrábací stroj – 2000x2500x600technológie pre manuálne spracovanie kompozitných materiálov

Laboratórium Product design-u
softvérová vybavenosť :
Cad software pre úpravu digitalizovaných dát
CATIA
Polyworks
Maya
Adobe
GOHR s.r.o. – od r. 2013


Digitalizácia a kontrolné merania súčiastok, prípravkov, výrobných strojov a zariadení.
SWEP Slovakia, s.r.o. – 2014


Digitalizácia a kontrolné merania súčiastok, prípravkov, výrobných strojov a zariadení.
CONCAD, s.r.o. – 2014


Digitalizácia a kontrolné merania súčiastok, prípravkov, výrobných strojov a zariadení.
Prvá zváračska a.s. Bratislava


Príprava údajov pre numerickú simuláciu procesov výroby výliskov z oceľovýh plechov (Určenie závislostí skutočného napätia na deformácií a rýchlosti deformácie pri rôznych rýchlostiach deformácie, určenie kriviek medzných deformácií, určenie súčinieľa tenia pre rôzne mazadla, nepovlakované a povlakoané nástroje a pod.)
Ponúka pre spoluprácu


Realizácia kurzov a školení z oblasti navrhovania technológií výroby výliskov z plechov a plastov.
Ponúka pre spoluprácu


Anylýzy (benchmarking) materiálov a technológií pre komponenty karosérií.
X