Pages Navigation Menu

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky
a manažmentu kvality

« Spať | Strojnícka fakulta

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Študentská konštrukčná kancelária
Používa sa najmä na simuláciu montážnych pracovísk v aut. priemysle.

NC laboratórium
Kurz programovania CNC systémov.
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
13 ks PC

Študentská konštrukčná kancelária
softvérová vybavenosť :
Solidworks
Catia
balík softvérov na platforme NX od fy Siemens
CNC sústruhyCNC frézky

Metalografické laboratórium
softvérová vybavenosť :
riadiace systémy Heidenhein, Siemens, Fanuc

X