Pages Navigation Menu

Centrum inovácií

« Spať | Strojnícka fakulta

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Centrum technologického transferu kvality
neuvedené

Koordinačné centrum odborného vzdelávania
neuvedené
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty

Nestranné meranie 3D rozmerov kvality výrobkov dodávatelských subjektov pre automobilový priemysel. + Diplomové a doktorandské projekty.


neuvedený popis
Súbor vzdelávacích programov pre zamestnancov v automobilovom priemysle – oblasť hydrauliky, elektroniky, údržby prevádzky výroby, automatizácie výroby.


neuvedený popis
X