Pages Navigation Menu

Profily

« Spať


Technická univerzita v Košiciach

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

web: www.fvt.tuke.sk
adresa: Bayerova 1, 080 01 Prešov
telefón: 051/7723012, 055/6026452
email: michal.hatala@tuke.sk

zobraziť viac »

Katedra výrobných technológií
Katedra prevádzky výrobných procesov
Katedra navrhovania technologických systémov
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Katedra matematiky, informatiky a kybernetiky
Katedra procesnej techniky
Laboratórium výrobných technológií
Laboratórium diagnostiky prevádzkových stavov vo výrobných systémoch
Laboratórium tribotechnickej diagnostiky
Laboratórium na skúšanie statických a dynamických parametrov prevodových mechanizmov
Laboratórium reverzného inžinierstva
Laboratórium virtuálnej reality
Laboratórium efektívnosti výrobných procesov
Laboratórium mechatroniky, kybernetiky a umelej inteligencie
Laboratórium obnoviteľných zdrojov energií

 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky

web: www.fst.tnuni.sk
adresa: Pri parku 19, 911 06 Trenčín
telefón: 032/7400201, 032/7400490
email: miloslava.gavacova@tnuni.sk

zobraziť viac »

Katedra strojárstva
Centrum excelencie CEKSIM TnUAD
Katedra automobilov a špeciálnej techniky
Centrum excelencie CEKSIM TnUAD
Laboratórium hydraulických systémov
Laboratórium 3D technológií
Laboratórium optickej a elektrónovej mikroskopie
Laboratórium hydraulických systémov
Laboratórium mechanických skúšok
Laboratórium termických analýz
Laboratórium RTG difraktometrie
Laboratórium reologických vlastností
Laboratórium pre meranie elektrochemických charakteristík materiálov
Laboratórium výpočtových analýz a simulácií

 

 

Žilinská univerzita

Strojnícka fakulta

web: www.fstroj.uniza.sk
adresa: Strojnícka fakulta, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
telefón: 041/513 2501
email: dsjf@fstroj.uniza.sk

zobraziť viac »

ŽILINA ŽILINA

 

 

Technická univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta

web: www.sjf.tuke.sk
adresa: Letná 9, 042 00 Košice
telefón: 055/6022016
email: sekretariat@sjf.tuke.sk

zobraziť viac »

KOŠICE KOŠICE

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Materiálovotechnologická fakulta

web: www.mtf.stuba.sk
adresa: Paulínska 16, 917 24 Trnava
telefón: 033/5511033
email: renata.ivancikova@stuba.sk

zobraziť viac »

TRNAVA TRNAVA

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Strojnícka fakulta

web: www.sjf.stuba.sk
adresa: Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
telefón: 02/57296111
email: pedagogicke@sjf.stuba.sk

zobraziť viac »

STROJNICKA BA STROJNICKA BA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X