Pages Navigation Menu

Katedra prevádzky výrobných procesov

« Spať | Fakulta výrobných technológii so sídlom v Prešove

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium diagnostiky prevádzkových stavov vo výrobných systémoch
Laboratórium sa využíva na meranie, vyhodnocovanie, modelovanie, simuláciu a prezentáciu vibrácií strojov a ich konštrukčných častí, pre určovanie a analýzu stability výrobných systémov, pre bezkontaktnú optickú identifikáciu a nadväznú korekciu rozmerového opotrebenia výrobného nástroja.

Laboratórium tribotechnickej diagnostiky
Laboratórium sa využíva na zisťovanie nečistôt v mazivách, množstva výparných látok v mazivách, oterových častíc v mazivách, kinematickej viskozity, na vyhotovenie ferrografickej analýzy mazív, tvaru, veľkosti a pôvodu oterových častíc v mazivách.
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
snímače vibrácií Brüel & KjaerOmega, indukčné snímačeOKTALON, multiparametrický merací a vyhodnocovací systémCompact DAQ (NI) modulárny vyhodnocovací systémTurck Q12 AB6LVModuly pre prezentáciu zdrojov vibrácií na konštrukčných častiach strojovTechnický systém pre bezkontaktnú optickú identifikáciu a nadväznú korekciu rozmerového opotrebenia výrobného nástroja (KOMBI SM 504)Systém pre určovanie a analýzu stability výrobných systémov

Laboratórium diagnostiky prevádzkových stavov vo výrobných systémoch
softvérová vybavenosť :
programové vybavenie LabVIEW
programové vybavenie pre meranie, vyhodnocovanie, analýzu a grafické zobrazenie dát na báze PASCAL, C++
D-7 – KCT váha HL 2000CCT- infraDepoPMA-87Fordov prietokový pohárik, magnetický analyzátorPV 90CV1620 USB

Laboratórium tribotechnickej diagnostiky
softvérová vybavenosť :
programové vybavenie na spracovanie analýz a vyhodnotenie výsledkov
Vývoj a vypracovanie metodiky a softvéru pre trojsúradnicové meracie zariadenie a následné posudzovanie (meranie) brzdových komponentov pre nemeckú firmu FTE Automotive Slovakia s.r.o., (resp. pre VW Bratislava)

Doba trvania: rok 2012
Vypracovanie vzorovej metodiky 3D merania konkrétnej súčiastky od stanovenia prioritných funkčných plôch a ich presnosti cez upínanie až po vytváranie programov pre automatické meranie v softvérovom prostredí Metrolog VG.

« Predchádzajúca katedra Nasledujúca katedra »

X