Pages Navigation Menu

Katedra navrhovania technologických systémov

« Spať | Fakulta výrobných technológii so sídlom v Prešove

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium na skúšanie statických a dynamických parametrov prevodových mechanizmov
Je vybavené špeciálnym stendom pre vykonávanie dynamických a statických skúšok a merania a overovania tak konvenčných ako aj novo vyvinutých prevodov a prevodových mechanizmov za účelom posúdenia ich kinematických a dynamických charakteristík a technických parametrov a možnosti ich uplatnenia v pohonoch strojných zariadeniach výrobnej techniky. Okrem toho je laboratórium vybavené tiež skúšobnými zariadeniami na skúšanie a meranie:

  • remeňových prevodov,
  • trecích momentov vo zverných spojoch,
  • trecích vlastnosti v závitoch,
  • zakružovania plechov v elastickom prostredí,
  • meranie tuhosti pružín,
  • meranie pevnosti materiálu v strihu na predpísaných vzorkách.
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
Skúšobný stend pre zábeh reduktorov do 4,5 kWZariadenia na meranie treniaOdchýlkomer digitálnySM application LITE + príslušenstvoKonštrukčné dielce k prevodovkeTenzometrický snímač EMS50-10 kNTlakomer 03304-P/0-60kPa/1,6%Vstupný hriadeľHriadeľ výstupnýNosná konštrukcia meracieho zariadeniaPríslušenstvo meracieho zariadeniaServopohon CTM4-14,2DynamometerSpojka BK5 500/136/38H7/38H7PrevodovkaZváračka RAINBOW 150BS-BRUSKA GWS 14-150 CIBezpečnostné zariadenie pre merací stend

Laboratórium na skúšanie statických a dynamických parametrov prevodových mechanizmov
softvérová vybavenosť :
programové vybavenie na spracovanie analýz a vyhodnotenie výsledkov

« Predchádzajúca katedra Nasledujúca katedra »

X