Pages Navigation Menu

Katedra matematiky, informatiky a kybernetiky

« Spať | Fakulta výrobných technológii so sídlom v Prešove

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium mechatroniky, kybernetiky a umelej inteligencie
Výskumné laboratórium je zamerané na výskum a vývoj inteligentných systémov riadenia strojov a procesov s prioritou možnosti prenosu výsledkov výskumu do praxe.
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
pracovné stanice HeavyHorse 8×376 na báze procesorov Opteron 2376pneumatický umelý sval Festo MAS-20ďalšie vybavenie pre návrh, riadenie, modelovanie, simuláciu a optimalizáciu mechatronických systémov, spracovanie signálov a štatistickú analýzu dát

Laboratórium mechatroniky, kybernetiky a umelej inteligencie
softvérová vybavenosť :
softvérové vybavenie pre návrh, riadenie, modelovanie, simuláciu a optimalizáciu mechatronických systémov, spracovanie signálov a štatistickú analýzu dát

« Predchádzajúca katedra Nasledujúca katedra »

X