Pages Navigation Menu

Katedra konštruovania a špeciálnej techniky

« Spať | Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium 3D technológií
Laboratórium je vybavené PC stanicami s modernými CAD/CAM softvérmi pre vytváranie a úpravu 3D modelov. Ďalej obsahuje 3D tlačiarne využívajúce rôzne technológie tlače ako FDM alebo SLA a prenosný 3D skener pre rýchle a jednoduché vytvorenie digitálneho modelu z fyzického objektu pre potreby reverzného inžinierstva.

Laboratórium obrábania
Laboratórium je vybavené výrobnými strojmi na trieskové obrábanie kovových aj nekovových materiálov, zváranie, brúsenie, ohýbanie a lisovanie.

Laboratórium autodiagnostiky
Laboratórium disponuje troma automobilmi rôznych značiek, na ktorých je možné demonštrovať a analyzovať najrozšírenejšie diagnostické testovania na odhaľovanie porúch automobilov. V laboratóriu sú umiestnené hlavné funkčné časti automobilov, na ktorých sa vysvetľuje konštrukcia jednotlivých funkčných celkov a sústav osobný automobilov.

Laboratórium robotiky a elektroniky
Laboratórium je vybavené manipulačným robotom so 6 stupňami voľnosti Fanuc s maximálnou nosnosťou 20 kg a pneumatickým uchopovačom (gripper), kamerou a laserovým zameriavaním. Ďalej laboratórium obsahuje dopravníkové pásy pre testovanie a vyvíjanie nových manipulačných operácií. Laboratórium je doplnené automatizačným montážnym pracoviskom Festo a pomôckami pre oblasť elektrotechniky/pohonov od firmy Lucas-Nülle GmbH.

Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
Robotické rameno Fanuc

Laboratórium robotiky a elektroniky
softvérová vybavenosť :
FluidSim Pneumatics a FluidSim Hydraulics
Prášková farebná 3D tlačiareňFDM 3D tlačiareňSLA 3D tlačiareňPrenosný ručný 3D skener

Laboratórium 3D technológií
softvérová vybavenosť :
FluidSim Pneumatics a FluidSim Hydraulics
Inovatívne prístupy výučby v oblasti konštruovania a výroby prototypov pomocou 3D technológií

Inovatívne prístupy výučby v oblasti konštruovania a výroby prototypov pomocou 3D technológií
Analýza kvality nitovaných a lisovaných spojov pre firmu Porsche.

Analýza kvality nitovaných a lisovaných spojov pre firmu Porsche.

« Predchádzajúca katedra Nasledujúca katedra »

X