Pages Navigation Menu

Excelentnosť

« Spať

Vyhľadávanie

vyhľadávanie (full text)

 

 


Zoznam fakúlt

 

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, TUKE

Technická univerzita v Košiciach


  • Zameranie na progresívne technológie v praxi, racionalizáciu a inováciu výrobných procesov

zobraziť viac »

Výskum katedry je zameraný na obrábanie kompozitov a ťažkoobrobiteľných materiálov, tepelné delenie laserom a plazmovým oblúkom, rezanie vodným prúdom, CNC programovanie, hybridné zváranie a spájkovanie, povlakovanie nástrojov, obrábanie kompozitov, green machining, nedeštruktívne testovanie materiálov ultrazvukom a vírivými prúdmi.Katedra | Pracovisko

Katedra výrobných technológií
Laboratórium výrobných technológií

  • Zameranie na problematiku a pravidlá realizácie komponentov pre automobilový a príbuzný priemysel vo všetkých jej fázach od vývoja cez výrobu

zobraziť viac »

Preskúmanie požiadaviek prioritne automobilového zákazníka alebo jeho dodávateľa, vypracovanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie, výroba špeciálneho náradia, prípravkov a meradiel, technické zabezpečenie sériovej či overovacej výroby, proces výroby komponentov, metrologický a metalurgický rozbor, validácia a životnostné skúšky, verifikácia návrhu procesu a schválenie sériovej výroby.Katedra | Pracovisko

Katedra prevádzky výrobných procesov / Katedra navrhovania technologických systémov
Laboratórium diagnostiky prevádzkových stavov vo výrobných systémoch / Laboratórium tribotechnickej diagnostiky /
Laboratórium na skúšanie statických a dynamických parametrov prevodových mechanizmov

  • Komplexné riešenie technologickej a organizačnej problematiky pri návrhu a inovácii výrobných procesov a systémov za pomoci počítačovej podpory

zobraziť viac »

V oblasti vedy a výskumu katedra vo svojich laboratóriách realizuje činnosti reverzného inžinierstva zahrňujúce 3D digitalizáciu objektov a priestorov viacerými kontaktnými i bezkontaktnými skenovacími metódami. Do oblasti reverzného inžinierstva spadá i technológia 3D tlače plastových prototypov technikou FDM. Hlavnou oblasťou excelentného výskumu sú aplikačné možnosti virtuálnej a rozšírenej reality. V tejto problematike je zahrnutá asistovaná montáž, kladenie kompozitov s podporou prvkov rozšírenej reality a simulácie technologických procesov a pracovísk s využitím virtuálneho zobrazovania.         Katedra | Pracovisko

Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Laboratórium reverzného inžinierstva, Laboratórium virtuálnej reality

 

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne


  • Excelentný výskum v oblasti skúmania, prípravy a charakterizácie keramických materiálov, kompozitov, skla, zliatin kovov a silikátových materiálov

zobraziť viac »

Analýza fyzikálnych vlastností, štruktúry kovových a nekovových materiálov na úrovni mikro a nano – kovy, keramika, kompozity, sklo, povlaky a tenké vrstvy, vlákna, prášky.Katedra | Pracovisko

Katedra strojárstva, Centrum excelencie CEKSIM TnUAD
Centrum excelencie CEKSIM TnUAD

  • Návrh a skúšanie hydraulických a pneumatických systémov a mechanizmov

zobraziť viac »

Návrh a skúšanie hydraulických a pneumatických systémov a mechanizmov.Katedra | Pracovisko

Katedra strojárstva
Laboratórium hydraulických systémov

  • Scanovanie 3D objektov a ich digitalizácia do 3D modelu. Spracovanie a úprava digitalizovaných dát v počítači pre 3D tlačiareň

zobraziť viac »

Reverzné inžinierstvo, rýchla tvorba 3D CAD modelov z fyzického objektu. 3D tlač modelov a prototypov.
.Katedra | Pracovisko

Katedra automobilov a špeciálnej techniky
Laboratórium 3D technológií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X