Pages Navigation Menu

Video zo semináru: „Profesijne orientované bakalárske štúdium – skúsenosti firiem.“

28.4.2021 sa uskutočnil online seminár tému Profesijne orientované bakalárske štúdium – skúsenosti firiem. Zorganizovali ho Zväz automobilového priemyslu SR, Volkswagen Slovakia a Strojnícka fakulta STU.

X