Pages Navigation Menu

Valné zhromaždenie ZAP SR 2021 – prihlasovanie

Dovoľujeme si Vás požiadať o účasť Vášho štatutára, prípadne ním poverenej osoby na 27. Valnom zhromaždení ZAP SR. Ďakujeme, že tým zabezpečíte uznášaniaschopnosť tohto Valného zhromaždenia.


  Naša spoločnosť sa Valného zhromaždenia zúčastníNaša spoločnosť sa Valného zhromaždenia nezúčastní


  ÁnoNie

  Ak nie ste štatutár spoločnosti, budete si na Valné zhromaždenie potrebovať priniesť splnomocnenie na zastupovanie spoločnosti podpísané štatutárom.

  Na stiahnutie:

  Polia označené * sú povinné.
  X