Pages Navigation Menu

Postupy pri prerušení správneho konania vo veci poskytnutia podpory podľa zákona o podpore v čase skrátenej práce

Kurzarbeit | 12.5.2022

V súvislosti so žiadosťami o poskytnutie podpory podľa zákona č. 215/2021 (Zákon o podpore v čase skrátenej práce) dostali viaceré spoločnosti vyrozumenie o prerušení správneho konania a boli vyzvané k odstráneniu nedostatkov v žiadosti.

V súvislosti s krátkosťou stanovených lehôt na odstránenie nedostatkov žiadosti uvádzame návrhy riešenia.


Na stiahnutie:

KURZARBEIT: Prerušenie konania

X