Pages Navigation Menu

Online predstavenie štúdia Profesijný bakalár

Profesijný bakalár v rámci Strojníckej fakulty STU je jedinečný program, ktorý spája štúdium s praxou u nás aj v zahraničí, pripravuje budúcich absolventov na prácu s najmodernejšou technológiou a umožňuje mesačné prilepšenie podnikovým štipendium.
Kompletné predstavenie študijného odboru, vrátane skúseností študentov tohto odboru nájdete na:

X