Pages Navigation Menu

mailingLeitner Slovensko: Vybrané novinky z oblastí daní, auditu, miezd a účtovníctva

http://www.bmb.sk/

V tomto vydaní mailingLeitner Slovakia sme si pre Vás pripravili krátky prehľad vybraných noviniek z oblastí daní, auditu, miezd a účtovníctva.
 • Zmeny v cestovných náhradách
 • Stravovanie zamestnancov
 • Príspevok za ubytovanie
 • Nevymožiteľné pohľadávky
 • Oznámenie indexu daňovej spoľahlivosti
 • Usmernenie k uplatňovaniu Zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Usmernenie k posudzovaniu kontrolovaných transakcií
 • Smernice OECD o transferovom oceňovaní
 • Navrhovaná zmena pravidiel nízkej kapitalizácie
 • Smernica proti schránkovým spoločnostiam
 • Smernica o minimálnom zdaňovaní nadnárodných spoločností
 • Smernica DAC7

Viac informácií si prečítate tu »

leitner leitner

Daňové komentárewww.leitnerleitner.sk


X