Pages Navigation Menu

Automotive Innovation Slovakia

on-line časopis o výskume, vývoji a inováciách v automobilovom priemysle na Slovensku
prihlásiť sa na odber

2016


Automotive Innovation Slovakia 1/2016
1/2016
Automotive Innovation Slovakia 2/2016
AKTUÁLNE: 2/2016


 

2015


Automotive Innovation Slovakia 1/2015
1/2015
Automotive Innovation Slovakia 2/2015
2/2015
Automotive Innovation Slovakia 3/2015
3/2015


 

2014


Automotive Innovation Slovakia 1/2014
1/2014
Automotive Innovation Slovakia 2/2014
2/2014Názov publikácie: Automotive Innovation Slovakia (on-line časopis o výskume, vývoji a inováciách v automobilovom priemysle na Slovensku
ISSN: 1339-8377
Periodicita: štvrťročne
Názov vydavateľa a sídlo: Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR), Westend Plazza, Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava
Adresa redakcie: Automotive Innovation Slovakia, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR), Westend Plazza, Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava
Šéfredaktor: Ing. Vladimír Švač, PhD. (vsvac[at]kpmg.sk)
Redaktor: Ing. Martin Morháč (martin.morhac[at]sova.sk)
Členovia redakčnej rady: Ing. Martin Morháč, prof. Ing. Milan Kováč, DrSc., Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Jazyková korektúra: DivydMedia

X