Pages Navigation Menu

How to overcome paint shop challenges with the help of simulation

How to overcome paint shop challenges with the help of simulation
webinár
 
Termín podujatia
8. jún 2021 | 11:00 – 12:00
Z tohto online webináru sa naučíte, ako prekonať určité výzvy v lakovni pre automobily vďaka výsledkom zo simulácie.

Čo sa dozviete?

  • ako optimalizovať svoje automobilové lakovne
  • ako zlepšiť výkonnosť dizajnovania bez nákladných prototypov
  • ako skrátiť čas uvedenia nového modelu automobilu na trh
  • ako uskutočniť komplexné simulácie lakovne bez akýchkoľvek skúseností s CFD
  • ako znížiť spotrebu zdrojov a energie a ušetrite výdavky
  • ako predvídať a riešiť problémy s kvalitou laku a šetriť náklady na záručné opravy

X