Pages Navigation Menu

Aktivity ZAP SR

Aktivity ZAP SR v krízovom období

16. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

Publikované od dňa Tuesday, May 17, 2022 v Aktivity ZAP SR | Comments Off on 16. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

16. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

18.4.2022 – 22.4.2022 – 16. týždeň 19.4.2022 Porada generálnych sekretárovUskutočnila sa pravidelná porada generálnych sekretárov APZD. Bola podaná informácia o stave jednotlivých legislatívnych procesov, veľa otázok bolo orientovaných na aplikáciu Kurzarbeitu. V rámci stretnutia neboli zatiaľ dané žiadne stanoviská,...

čítaj viac

15. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

Publikované od dňa Tuesday, May 17, 2022 v Aktivity ZAP SR | Comments Off on 15. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

15. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

11.4.2022 – 15.4.2022 – 15. týždeň 12.4.2022 Stretnutie k stratégií ZAP SR do roku 2030Uskutočnilo sa stretnutie vedenia Zväzu automobilového priemyslu a vybraných zástupcov členských organizácií k príprave stratégie Zväzu automobilového priemyslu do roku 2030. Táto stratégia by mala...

čítaj viac

13. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

Publikované od dňa Monday, April 11, 2022 v Aktivity ZAP SR | Comments Off on 13. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

13. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

28.3.2022 – 1.4.2022 – 13. týždeň 28.3.2022 Výkonný výbor Asociácie priemyselných zväzov a dopravyVýkonného výboru APZD sa za Zväz automobilového priemyslu zúčastnili pán prezident Matušek, viceprezident pán Prepiak a generálny sekretár pán Pribula. Hlavnými témami bola aktuálna situácia v...

čítaj viac

12. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

Publikované od dňa Monday, April 11, 2022 v Aktivity ZAP SR | Comments Off on 12. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

12. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

21.3.2022 – 25.3.2022 – 12. týždeň 22.3.2022 Príprava stratégie ZAP SR do roku 2030Uskutočnilo sa stretnutie pracovnej skupiny k vypracovaniu stratégie Zväzu automobilového priemyslu SR do roku 2030. Úlohu vypracovať takúto stratégiu si stanovilo vedenie ZAP SR. Stratégia do...

čítaj viac

10. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

Publikované od dňa Monday, March 21, 2022 v Aktivity ZAP SR | Comments Off on 10. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

10. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

7.3.2022 – 11.3.2022 – 10. týždeň 8.3.2022 Porada generálnych sekretárovUskutočnila sa porada generálnych sekretárov jednotlivých členských zväzov APZD. Riešili aktuálny stav významnejších legislatívnych návrhov, ktoré sú v procese prípravy a pripomienkovania. Zároveň veľká časť rokovania bola venovaná výmene informácií...

čítaj viac

9. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

Publikované od dňa Monday, March 21, 2022 v Aktivity ZAP SR | Comments Off on 9. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

9. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

28. 2. – 4. 3. 2022 – 9. týždeň 3.3.2022 Stretnutie so zástupcom spoločnosti InobatUskutočnilo sa on-line stretnutie so zástupcom Inobat pánom Otom Pisoňom. Spoločnosť Inobat je momentálne partnerom v projekte EIT InnoEnergy, orientovanom na vzdelávanie v oblasti výroby...

čítaj viac

8. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

Publikované od dňa Monday, March 21, 2022 v Aktivity ZAP SR | Comments Off on 8. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

8. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

21.2.2022 – 25.2.2022 – 8. týždeň 21.2.2022 Príprava tlačovej konferencieUskutočnilo sa druhé stretnutie k príprave tlačovej konferencie o stave rozvoja elektromobility s dôrazom na vládnu podporu elektromobility v našej krajine. Táto TK by mala poukázať na nedostatky v napĺňaní...

čítaj viac

7. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

Publikované od dňa Monday, March 21, 2022 v Aktivity ZAP SR | Comments Off on 7. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

7. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

14. 2. 2022 – 18. 2. 2022 – 7. týždeň 14.2.2022 Príprava tlačovej konferencieUskutočnilo sa pracovné stretnutie k príprave tlačovej konferencie, ktorá by sa mala venovať stavu elektromobility na Slovensku, predovšetkým s dôrazom na vládnu podporu rozvoja elektromobility v...

čítaj viac

6. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

Publikované od dňa Monday, March 21, 2022 v Aktivity ZAP SR | Comments Off on 6. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

6. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

7.2.2022 – 11.2.2022 – 6. týždeň 7.2.2022 Príprava Tlačovej konferencie k systému duálneho vzdelávaniaUskutočnilo sa stretnutie k príprave tlačovej konferencie k systému duálneho vzdelávania. Duálny systém vzdelávania (DSV) bol zavedený do vzdelávacieho systému predovšetkým vďaka Zväzu automobilového priemyslu. Po...

čítaj viac

3. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

Publikované od dňa Thursday, March 10, 2022 v Aktivity ZAP SR | Comments Off on 3. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

3. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

17. 1. 2022 – 21. 1. 2022 – 3. týždeň 20.1.2022 Pracovný obed so zástupcami KOTRAPán Pribula, generálny sekretár ZAP SR a pán Marušák zo ZAP SR sa zúčastnili pracovného obedu so zástupcami agentúry KOTRA na Slovensku. KOTRA je...

čítaj viac
X