Pages Navigation Menu

EDU-LAB

 


AKTUALITY

27.6.2019

Porada k príprave nového projektu a stretnutie EDU-LAB v Sibiu, Rumunsko, 25.-26.6.2019

12.6.2019

Výmena cenných skúseností o e-vzdelávacích projektoch z dunajského regiónu v rámci programu Dunajský nadnárodný program, Bratislava, 5. júna 2019

17.5.2019

Slovensko ako príklad prepojenia VŠ štúdia s praxou

Záhreb, 16.-17. máj 2019, konferencia „Lepšie šance pre mladých“ a workshop o profesijnom bakalárskom štúdiu

25.4.2019

Prijatím návrhov automobilového priemyslu vláda robí ďalší krok k zlepšeniu podnikateľského prostredia nielen v tomto odvetví

Vláda má podpísať memorandum so Zväzom automobilového priemyslu

18.4.2019

Vzdelávacia komisia ZAP SR sa nebude zameriavať už len na duálne stredoškolské vzdelávanie, prioritnou témou komisie sa stalo aj profesijné bakalárske štúdium

Prvé stretnutie Vzdelávacej komisie ZAP SR zamerané na vysokoškolské štúdium, 11. apríla 2019

Ďalšie tohtoročné stretnutie Vzdelávacej komisie ZAP SR dňa 11.4. 2019 bolo prvým stretnutím tematicky cieleným na profesijne orientované vysokoškolské vzdelávanie.

21.3.2019

Slovenskí zamestnávatelia žiadajú podporu technického a prírodovedného vzdelávania, povinnú výuku angličtiny aj maturitu z matematiky

Zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie vo štvrtok 21. 3. 2019

Už viac ako dva roky zástupcovia univerzít, zamestnávateľov a vlád krajín dunajského regiónu riešia v rámci projektu EDU-LAB možnosti ako viac priblížiť vysokoškolské štúdium k praxi. Ďalším míľnikom v profesijne orientovanom VŠ vzdelávaní na Slovensku môže byť považované zjednotenie postoja zamestnávateľských organizácií, ktoré podpísali dokument Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja výskumu, vývoja, inovácií v Slovenskej republike“ a odovzdali ho zástupcom vlády na zasadnutí Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie vo štvrtok 21. 3. 2019

21.3.2019

Študijný program Strojníckej fakulty STU je vyhľadávaný príklad dobrej praxe

Stretnutie EDU-LAB v Sofii, 18. marca 2019

Už viac ako dva roky zástupcovia univerzít, zamestnávateľov a vlád krajín dunajského regiónu riešia v rámci projektu EDU-LAB možnosti ako viac priblížiť vysokoškolské štúdium k praxi. S cieľom zhrnúť poznatky a zdieľať skúsenosti sa konalo aj stretnutie bulharských partnerov v Sofii organizované Bulharským zväzom priemyslu. Profesijný bakalársky študijný program Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorý veľmi úzko prepája teóriu s praxou bola na tomto stretnutí prezentovať zástupkyňa jednej zo z ôsmych firiem zapojených do tohto programu Veronika Hanulová, koordinátorka programu zo spoločnosti Volkswagen Slovakia.

12.12.2018

Podpis Charty pre mladé talenty

15. – 17. mája 2019 v Záhrebe

Krátke video zo stretnutia EDU-LAB v Bratislave z novembra 2018, v anglickom jazyku, viď prepis videa do slovenského jazyka nižšie.

12.12.2018

Vysokoškolské vzdelávanie prepojené na prax, konferencia „International Conference on Dual Type Higher Education“ a partnerské stretnutie EDU-LAB

4.-5.12.2018

Krátke zhrnutie obsahu konferencie a pracovného stretnutia v maďarskom Kecskeméte.

9.10.2018

Tlačová konferencia počas Konferencie k profesijne orientovanému vysokoškolskému štúdiu

9. októbra 2018

Z nespočetného množstva médií, ktoré zaujala aktuálna téma na prax orientovaného vysokoškolského štúdia sme vybrali informáciu z TASR. Nižšie uvádzame niektoré ďalšie médiá.

9.10.2018

Konferencia k profesijne orientovanému vysokoškolskému štúdiu

9. októbra 2018

Dňa 9. októbra 2018 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia k profesijne orientovanému VŠ štúdiu v rámci projektu EDU-LAB, ktorá sa konala pod záštitou ministerky školstva SR.

30.7.2018

Stretnutie pracovnej skupiny medzinárodného projektu EDU-LAB v Kecskeméte

27. – 28. júna 2018

16.5.2018

Dôležité termíny

9. októbra 2018 | Konferencia na tému profesijne orientovaného vysokého školstva na Slovensku, v Bratislave, s medzinárodnou účasťou

4. decembra 2018 | Konferencia na tému zhodnotenie kvality a efektívnosti duálneho typu vzdelávania v Maďarsku, v Kecskeméte

16.5.2018

Príklady profesijne orientovaných vysokoškolských študijných programov z Kecskemétu

Učíme sa zo skúseností našich partnerov z Maďarska

4.5.2018

Viac profesijne orientovaných vysokoškolských programov aj na Slovensku

Pilotné aktivity realizované v Srbsku, Bulharsku a na Slovensku majú prispieť k naštartovaniu alebo zlepšeniu spolupráce univerzít, podnikov a tvorcov politík v krajinách Dunajského regiónu

26.3.2018

Nový model na prax orientovaného vysokoškolského štúdia

Stretnutie zástupcov firiem, univerzít a tvorcov politík, Maribor, január 2018

26.3.2018

Spájame vzdelávanie s praxou

„EDU-LAB – New Danubian Governance in Labour Market Relevance of Higher Education“

E-learning kurz je prístupný na stránke http://jpo.imp.bg.ac.rs/edu-lab/

26.3.2018

Podporovanie vytvárania viac profesijne orientovaných študijných programov

Krátky film a jednotlivé rozhovory s expertami

26.9.2017

Projektové stretnutie EDU-LAB so stakeholdermi

V dňoch 14.a 15.9.2017 sa uskutočnilo stretnutie projektových partnerov EDU-LAB v Maribore. Slovenskú delegáciu tvorili zástupcovia projektových partnerov

INFORMÁCIE O PROJEKTE

EDU-LAB: CHANCES FOR YOUNG PEOPLE

EDU-LAB is a project aiming to improve the professional chances of young people in the Danube region.

The starting point for developing a new mindset is capacity development. EDU-LAB brings together partners from the higher education sector, business organizations, national public authorities and policy makers. This joint learning process will include further actors from civil society. More than 20 partners from 10 countries will cooperate for 2.5 years to link education to employment in a sustainable way. A new governance model will be developed with the goal to create a binding commitment by the “Danubian Charter for young talents”. Programme co-funded by the European Union (ERDF and IPA).

More information on the project: www.interreg-danube.eu/edu-lab

FOTOGALÉRIA


International Conference on Dual Type Higher Education a partnerské stretnutie EDU-LAB, 4.-5.12.2018


Tlačová konferencia k VŠ vzdelávaniu 9. októbra 2018


Konferencia k profesijne orientovanému vysokoškolskému štúdiu, 9. októbra 2018, Bratislava


Kecskemét June 2018 Partner Meeting and Training


Kecskemet University Visit in May 2018


EDU-LAB Meeting in Vratsa


Stretnutie Riadiaceho výboru a konferencia projektu EDU-LAB v Stuttgarte

NEWSLETTER

• 11. február 2019
Newsletter | EDU-LAB: BETTER CHANCES FOR YOUNG PEOPLE – NEWSLETTER VOL. 11


Staršie newslettre:

• 30. máj 2018
Newsletter | EDU-LAB workshop “Chances for Young People” on April 18, 2018 in Zagreb

• 13. apríl 2018
Newsletter | Triple helix in action: EDU-LAB video released

• 13. február 2018
Newsletter | STAKEHOLDER MEETING IN MARIBOR, 25-26 JANUARY, 2018

• 21. december 2017
Newsletter | GOLDEN AGE OF EDUCATION fOR the age of gold in business

• 26. októbra 2017
Newsletter | DTP-EUSDR 6th annual forum

• 5. októbra 2017
Newsletter | Developing a new governance model

• 26. júl 2017

• 27. jún 2017

• 24. marec 2017

 

Poster


 

Súvisiace odkazy a zdroje na internete


X