Pages Navigation Menu

PETERKA & PARTNERS: Daňové novinky

TÉMA MESIACA MÁJ – Daňová kontrola

V mesiaci máj sme si pre Vás pripravili seriál článkov a webinárov na tému „Daňová kontrola“. Môžete v ňom nájsť praktické informácie ako postupovať počas daňovej kontroly, prečo je dobré spolupracovať so správcom dane, aké sú práva ale aj povinnosti daňového subjektu, ako posilniť svoje procesné postavenie a ako sa nenechať odradiť nesprávnymi závermi, ktoré správca dane môže na základe predložených dokladov prijať.

Seriál je rozdelený na niekoľko častí (kratších článkov), ktoré tento mesiac postupne pridávame na našu web stránku, kde si ich môžete prečítať: www.peterkapartners.com.

Zároveň v spolupráci s Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou (FSOK) organizujeme na túto tému webinár, ktorý bude prebiehať dňa 19.5.2021 v čase od 10,00 do 11,30 hod. V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať tu: www.fsok.sk.

Registrácia bankových účtov a ručenie za DPH

Súčasťou návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov („zákon o DPH“) je povinnosť registrácie podnikateľských bankových účtov. Navrhuje sa, aby platitelia DPH boli povinní oznámiť daňovému úradu každý účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý budú používať na podnikanie. Finančné riaditeľstvo bude zoznam týchto oznámených bankových účtov pravidelne aktualizovať a zverejňovať na svojom webe. Takýto zoznam sa vytvára za účelom

 • Rozšírenia ručenia za odvedenie DPH. Navrhuje sa totiž, aby odberateľ ručil za odvedenie DPH dodávateľom v prípade ak odberateľ zaplatí svojmu dodávateľovi za tovary alebo služby na iný bankový účet, ako je bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov.
 • Možnosť skontrolovať si číslo účtu svojho obchodného partnera.

Zoznam platiteľov DPH s číslami účtov by mal byť prvýkrát zverejnený 15. novembra 2021.

Pripravovaná novela daňového poriadku

Ministerstvo financií SR koncom apríla predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Novelou sa navrhuje niekoľko zaujímavých zmien ako napr.

 • Zavedenie už diskutovaného indexu daňovej spoľahlivosti za účelom motivovať daňové subjekty k plneniu si povinností (čím vyššie hodnotenie daňového subjektu, tým viac benefitov),
  • Zavedenie inštitútu vylúčenia fyzickej osoby, ktorá je štatutárom daňového subjektu, ktorý vážnym spôsobom porušuje svoje daňové povinnosti,
  • Zníženie ceny záväzného stanoviska na 1000 EUR, pričom vysoko spoľahlivý daňový subjekt by mal zaplatiť polovicu,
  • Vypočutie svedka prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie,
  • Zavedenie nového zoznamu oznámených bankových účtov platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorý súvisí s novou povinnosťou navrhovanou v novele zákona o DPH.

  Účinnosť novely daňového poriadku sa navrhuje od 30.11.2021 a 1.1.2022.

Nová digitálna služba FS SR „Saldokonto“

Finančná správa SR v apríli spustila novú službu tzv. saldokonto, ktorá umožňuje získať prehľad o stave na osobnom účte daňovníka, ktorý s finančnou správou komunikuje elektronicky. Daňovníci si tak môžu po prihlásení do svojho účtu na portáli finančnej správy prezrieť napr. informácie o neuhradených a uhradených predpisoch, nedoplatkoch, preplatkoch, či preddavkoch a skontrolovať si tak prípadné nezrovnalosti.

Zmena pravidiel v DPH pre e-commerce

Od 1.7.2021 dochádza k výraznej zmene v oblasti DPH pre e-shopy ale i samotných spotrebiteľov, ktorí si objednávajú tovar z tretích krajín.

V tejto súvislosti sme si pre Vás pripravili aj my digitálnu novinku, ktorou Vám tieto nové pravidlá v mesiaci jún predstavíme. Určite sa nás oplatí sledovať.

Ceníme si Vašu priazeň aj spätnú väzbu.

X