Pages Navigation Menu

COVID GEN info

COVID GENERALSpäť

Na tejto stránke budú zverejňované zmiešané alebo nezaraditeľné informácie.

Aktuality:

3.6.2020, 14:00 | Poučenie z krízy COVID19: Kríza, ktorú nikto neočakával, odhalila nedostatky v zmluvách, vzťahoch s dodávateľmi a zákazníkmi, v oblasti ľudských zdrojov a mnohých ďalších oblastiach. V záujme lepšieho zvládnutia dôsledkov krízy, ale aj lepšej prípravy na ďalšiu krízu je teraz ten najlepší čas na analýzu a úpravu zmlúv, obchodných vzťahov, organizačných a personálnych riešení.

Viac informácií


12.5.2020, 11:00 | MZV SK: Upozornenie pre firmy pri obchodovaní v Spojenom kráľovstve

Obchodovanie so Spojeným kráľovstvom počas pandémie Covid-19 (PDF)

Upozornenie pre firmy pri obchodovaní v Spojenom kráľovstve (PDF)


29.4.2020, 11:00 | Dočasná ochrana nájomcu + odklad exekúcie

Dovoľujeme si Vás informovať, že vo vzťahu aktuálnej situácii spôsobenej chorobou COVID-19 s účinnosťou od 25.04.2020 platí zákon č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. (tzv. LEX-korona). Predmetom novej právnej úpravy je predovšetkým dočasná ochrana nájmu a právo fyzických osôb požiadať o odklad exekúcie.

Viac informácií


22.4.2020, 11:00 | WEBINÁR PETERKA & PARTNERS: Koronavírus v SR a jeho dopad na nájom nebytových priestorov (27.04.2020)

Viac informácií


22.4.2020, 10:00 | WEBINÁR SARIO: Dovoz a vývoz tovaru počas pandémie COVID-19 (5.-6.5.2020)

Viac informácií


17.4.2020, 14:00 | WEBINÁR FSOK: COVID-19: Projekt AEO/SHS, konkurenčná výhoda pre každú firmu v medzinárodnom obchode (24.04.2020)

Viac informácií


9.4.2020, 10:00 | Možnosti štátnej pomoci členským štátom EU, ktoré vyplývajú z oznámenia Európskej komisie dňa 3.4.2020 o novelizácii „Dočasného rámca pre štátnu pomoc v súvislosti s COVID-19“

Viac informácií


6.4.2020, 14:00 | Oporúčania na opatrenia pre zamedzenie šírenia nákazy pre výrobné podniky

Anti COVID Measures (EN)

Guidelines (EN)


3.4.2020, 12:00 | Koronavírus a krízové riadenie podnikov – inšpiratívne skúsenosti a odporúčania krízových manažérov. Materiál zaslaný pánom Petrom karáskom, odborníkom v oblasti krízového riadenia firiem a je poradcom prezidenta AutoSAP v CZ, pána Bohdana Wojnara.

Viac informácií


2.4.2020, 16:00 | WEBINAR: Automotive: COVID-19 Analysis Risk & Impact Evaluation with focus on Europe (8.4.2020)

Viac informácií


2.4.2020, 13:00 | Rozbor materiálov schválených vládou v súvislosti s krízovou situáciou

Viac informácií


31.3.2020 | Nová smernica o plynulom transporte tovarov medzi ČŠ EU

Jedným z pravidiel je zabezpečenie prednostného vybavenia kamiónovej dopravy na hraničných priechodoch, pričom celý proces by nemal trvať viac ako 15 minút.

Viac informácií


31.3.2020 | Praktické informácie na vývoz zdravotníckeho materiálu z územia ČĽR do SR

Odporúčania Veľvyslanectva SR v Pekingu na koordináciu vývozu zdravotníckeho materiálu z Číny.

Viac informácií


28.3.2020, 11:00 | Zmeny právnych predpisov

  • Prerušenie plynutia hmotnoprávnych a procesnoprávnych lehôt na súdoch
  • Súdne konania v obmedzenom režime a bez prítomnosti verejnosti
  • Predĺženie lehoty na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu
  • Rozhodovanie kolektívnych orgánov právnických osôb per rollam
  • Zmrazenie dražieb a výkonu záložných práv
  • Výnimky vo verejnom obstarávaní

Viac informácií


28.3.2020, 7:00 | Webinár: Vplyv COVID-19 na zmluvné vzťahy (30.3.2020, 14:00 – 15:00 / Mazars Slovensko a Bartošík Šváby).

Viac informácií


27.3.2020, 11:00 | Matador pracuje na vývoji pľúcneho ventilátora na báze štúdie MIT.

Viac informácií


26.3.2020, 9.00 | Podľa posledných informácií z Policajného zboru SR bola znova spustená prevádzka na Maďarských hraničných priechodoch. Kolóny nákladných vozidiel by sa mali v najbližších hodinách rozpustiť.

Nákladné vozidlá môžu využiť nasledujúce hraničné priechody:
Čuňovo – Rajka
Milhost -Tornyosnémeti
Šahy – Parassapuszta

V prípade, že si chcete skontrolovať čakacie doby na hraniciach, nápomocný môže byť aj nasledujúci odkaz:
covid-19.sixfold.com


26.3.2020, 12:00 | ČLÁNOK: Rúško pre váš biznis: COVID–19 a sankcie

Viac informácií


25.3.2020, 22.00 | Podľa práve získanej informácie z Policajného zboru SR bude do odvolania spomalená, až zastavená akákoľvek kamiónová doprava v smere do Maďarska. Rozhodol o tom maďarský krízový štáb s odvolaním sa na obmedzovanie vychádzajúcich vozidiel z Maďarska v smere do Rumunska a Srbska.

Nákladné vozidlá budú na Slovensku odkláňané na krajnicu a na odpočívadlá, ktoré sa však rýchlo plnia. Už v týchto chvíľach sa na slovenských diaľniciach a cestách smerujúcich k hraničným priechodom tvoria rozsiahle kolóny nákladných vozidiel, a preto dopravcom odporúčame, aby zvážili cestu týmto smerom.

O ďalších informáciách vás budeme priebežne informovať.


25.3.2020, 10:00 │ MŽP SR zverejnilo usmernenie k nakladaniu s odpadom. Uvedené usmernenie dávame do pozornosti členom ZAP SR, ich obchodným partnerom ako napríklad sieti autorizovaných opravcov a spracovateľov starých vozidiel.

Viac informácií


24.3.2020, 15:00 | RESPIRÁTOR z 3D tlačiarne. ČVUT

Prosíme všetky spoločnosti, ktoré majú vyhovujúce výrobné kapacity, aby zvážili zapojenie sa do výroby respirátorov, ktoré boli vyvinuté na ČVUT. Momentálne prebieha diskusia s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ohľadne ich certifikácie. Pre viac informácií prosím sledujte našu stránku. V prípade záujmu o zapojenie sa môžete kontaktovať vmarusak@zapsr.sk. Pre viac informácií priamo z ČVUT ohľadne vyhovujúcej technológie, prípadne covid@ciirc.cvut.cz. Je možné, že výroba bude realizovateľná aj technológiou vstrekovania plastu. Výroba vákuovým tvarovaním termoplastu nebude vhodná predovšetkým s ohľadom na nutnosť výroby závitov. Ako sľubnejšia sa javí výroba na vstrekolisoch. Pre 3D tlač sú vhodné tlačiarne HP Multijet Fusion 540, najvhodnejšie sú typy 4200 a 5200. Tlačí sa na materiál PA-12.

Viac informácií


24.3.2020, 15:00WEBINAR: Recovery of Business interruption lossses

Viac informácií


24.3.2020, 12:00 │ ČLÁNOK: Rúško pre váš biznis: COVID–19 a prevádzka podniku

Viac informácií


23.3.2020, 15:00 │ Priemyselné zväzy na Slovensku sú v súčasnej situácií v neustálom kontakte a pripravujú v spolupráci s novou vládou balík nutných opatrení s cieľom zmierniť dopady COVID krízy na slovenský priemysel a ekonomiku. Pri tejto komunikácií vystupujú en bloc a adresujú návrhy opatrení a požiadavky na novú vládu SR. V uplynulých hodinách bol pripravený aj materiál obsahujúci 10 kľúčových opatrení, ktoré musia byť prijaté. Sú to vybrané body z materiálu publikovaného nižšie 19.3., 08:30.

Kľúčové opatrenia na podporu ekonomiky zasiahnutej COVID


23.3.2020, 12:00 │ V nadväznosti na nedávno zasielané materiály obsahujúce návrhy opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov mimoriadnej situácie, sme z celej členskej základne APZ obdržali desiatky, možno až stovky podnetov. Súčasťou týchto podnetov bolo aj množstvo doplňujúcich opatrení, ktoré neboli v materiáloch, či už od p. Žigu alebo p. Sulíka, zahrnuté. Z toho dôvodu sme sa rozhodli tieto opatrenia zosumarizovať a vložiť do nového dokumentu: Návrhy na doplnenie nových „protivírusových opatrení“.

APZ návrhy na doplňujúce opatrenia


23.3.2020, 9:00 | Covid a nájomné zmluvy.

SK Legal Alert | Nájomné zmluvy v čase Covid-19


19.3.2020, 12:00 | TAX AND LEGAL ALERT: COVID-19

Viac informácií – PwC

Späť

X