Pages Navigation Menu

COVID DDA INFO

COVID DDASpäť

Na tejto stránke budú zverejňované informácie ohľadne prevádzky importérov vozidiel / predajcov / servisov.

Aktuality:

25.11.2021 | Uznesenie vlády č. 695 z 24.11.2021: Ohľadne možnosti poskytovať službu v servisoch počas obdobia 25.11 – 9.12.2021 sa primerane použije znenie prílohy č. 1: s) prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení.

Uznesenie vlády č. 695


18.12.2020 | Vývoj v oblasti otvorenia prevádzok: uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 804 zo 16. decembra 2020 sa nevzťahuje na:
k) predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, autoservisy, servisy bicyklov, servisy lyží a požičovne lyží,

K otázke predaja vozidiel dávame do pozornosti možnosti pod bodom h) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu.

Viac informácií26.10.2020 | ZAPSR: Súhrn opatrení povinných pre prevádzky k 26.10.2020

Viac informácií


1.7.2020, 12:00 | PETERKA & PARTNERS: Poskytovanie dotácií na úhradu nájomného

Viac informácií


19.6.2020, 9:00 | mailingLeitner Slovakia: Vláda SR pripravila ďalšie opatrenie na pomoc podnikateľom zasiahnutých krízou spôsobenou pandémiou COVID-19. Tentoraz ide o poskytnutie dotácii na úhradu nájomného prevádzok, ktoré boli v súvislosti s vládnymi reštriktívnymi opatreniami zatvorené.

Viac informácií


14.4.2020, 9:00 | V súvislosti s povolením prevádzky autoservisov informujeme, že na základe Usmernenia prijatého k danému povoleniu ide aj o predaj náhradných dielov.(spresnenie je v bode 13.)

Viac informácií


19.3.2020, 12:00 | Otázky a odpovede k predaju – Importéri a predajcovia vozidiel (SK)

Viac informácií


25.3.2020, 10:00 | MŽP SR zverejnilo usmernenie k nakladaniu s odpadom. Uvedené usmernenie dávame do pozornosti členom ZAP SR, ich obchodným partnerom ako napríklad sieti autorizovaných opravcov a spracovateľov starých vozidiel.

Viac informácií

SPäť

X