Pages Navigation Menu

COVID Ako rozbehnúť výrobu po kríze

Ako rozbehnúť výrobu po kríze?Späť

Na tejto stránke Vám budeme prinášať rady a nápady, ktoré môžete aplikovať vo vašich prevádzkach pri znovuzavádzaní výroby po opatreniach spojených s Covid-19. Tieto rady, a odporúčania sú čerpané priamo z našich partnerských firiem a slúžia ako príklady best practices pre inšpiráciu a voľné šírenie.

Najnovšie tipy:

4.5.2020 | Faurecia: Production Restart Checklist – Covid19

Viac informácií


4.5.2020 | Faurecia: Corona Virus Response “Essentials” (CVR1)

Viac informácií


30.4.2020 | Plastic Omnium, Restarting Our Operations Safely

Viac informácií

Späť

X