Pages Navigation Menu

BOZPO webinár – GDPR

BOZPO webinár – GDPR
online webinár
 
Termín podujatia
29. júna 2021 | 9:00 – 11:00
Cieľom webináru je poskytnutie základných informácií účastníkom o najvýznamnejších zmenách, ktoré GDPR prináša a to vo vzťahu k základným zásadám spracúvania, právnym základom, právam dotknutých osôb ako aj prvkom slúžiacim na preukázanie súladu s GDPR.

Obsah webináru

  • Aké zmeny prinieslo GDPR a aký to malo dopad na organizácie
  • Ako sa zmenilo vnímanie GDPR
  • Pozitíva a negatíva implementácie GDPR do praxe
  • Najväčšie zmeny, ktoré nastanú v oblasti ochrany osobných údajov (cookies, marketing, web stránky, sociálne siete a podobné)
  • Najčastejšie udelené pokuty organizáciám za porušenie GDPR
  • GDPR v prípade zabezpečovania bezpečnostnotechnických služieb

» Registrácia a informácie

X