Pages Navigation Menu

BMB Newsfilter: Najnovšie zmeny v daňovej legislatíve

http://www.bmb.sk/

V jarnom vydaní BMB Newsfiltra Vám prinášame informácie o najnovších zmenách v daňovej legislatíve. Veríme, že tak ako sa pozitívne vyvíja pandemická situácia, budú sa postupne zavádzať aj pro-podnikateľské zmeny v oblasti daní.

Obsah:

 • TOP 1: Smart Tax = viac právnej istoty, zlepšenie daňovej neutrality a podpora inovácií
 • TOP 2: Cezhraničný home office a jeho daňovo-odvodové aspekty
 • TOP 3: Schválená prvá pomoc PLUS PLUS a plánované odškodnenie stratových firiem
 • TOP 4: Pripravované zmeny v dani z nehnuteľností
 • TOP 5: Vylepšené podmienky pre odklad platenia daní až o 2 roky
 • TOP 6: Aktualizácia usmernenia OECD k medzinárodnému zdaňovaniu počas pandémie
  COVID-19
 • TOP 7: Zavedenie globálnej minimálnej sadzby DPPO
 • TOP 8: Novinky v digitálnej dani na úrovni EÚ
 • TOP 9: Americké schránkové firmy musia byť transparentnejšie
 • TOP 10: Zaujímavý vývoj v spore Coca Cola týkajúcom sa transferového oceňovania

Viac informácií si prečítate tu »

Newsfilter 2021Q1


Daňové komentárewww.bmb.sk

X