Pages Navigation Menu

BMB Newsfilter 2022Q1

http://www.bmb.sk/

V jarnom vydaní BMB Newsfiltra sa nedá začať inak ako vyjadrením morálnej podpory nášmu susedovi Ukrajine a jej občanom. Oceňujeme a vážime si humanitárnu pomoc, ktorú poskytujú organizácie a jednotlivci, ďakujeme našim kolegom na Slovensku ale aj v spolupracujúcich firmách, ktorí pomáhajú finančne, materiálne či poskytujú ubytovanie. Naša zakladajúca partnerka Renáta Bláhová sa snaží aj o posun v legislatíve na zmrazenie majetku ruským oligarchom – viac v tejto súvislosti aj v článku o Návrhu protischránkovej smernice z dielne EÚ.

Finančná správa na Slovensku napriek vojne u nášho suseda nezaháľa. Aj tím BMB Partners pracuje naplno ďalej a prináša Vám informácie o najnovších zmenách v daňovej legislatíve ako aj o novinkách zo sveta medzinárodných daní.

Obsah:

  • TOP 1: Pripravované zmeny v ZDP a v cestovných náhradách
  • TOP 2: Odpočet výdavkov na investície
  • TOP 3: Efektívnejšie kontroly transakcií so závislými osobami
  • TOP 4: Nové usmernenie k uplatňovaniu zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
  • TOP 5: Vyššie daňové príjmy štátneho rozpočtu za 2021, najviac sa prekročili príjmy z DPPO
  • TOP 6: OECD zverejnila nové vydanie Smernice o transferovom oceňovaní
  • TOP 7: Plány prispôsobiť legislatívu EÚ v oblasti DPH digitálnemu veku
  • TOP 8: Rakúske rodinné prídavky a daňové výhody v rozpore s právom EÚ
  • TOP 9: Návrh protischránkovej smernice (ATAD III)
  • TOP 10: OECD vydala podrobné technické usmernenie k druhému pilieru globálnej minimálnej 15% dane

Viac informácií si prečítate tu »

Newsfilter 2022Q4


Daňové komentárewww.bmb.sk

X