Pages Navigation Menu

Automechanika Frankfurt 2014

 

Automechanika Frankfurt, jedna z najúspešnejších výstav Frankfurtu, miesto na ktorom sa stretáva celý sektor, známa aj pre mnohých účastníkov z krajín mimo EU. Automechanika prezentuje celú procesovú reťaz v automobilovom aftermarkete, od ptredajného miesta, cez servisy až po recykláciu a likvidáciu odpadu.

Ako najväčší veľtrh pre automobilový aftermarket, Automechanika sa zameriava na inovácie a riešenia na poli dielov, systémov, tuningu, dielenského vybavenia, karosérií a náterov, umývania automobilov, IT a managemntu a najnovších automobilových služieb.

Komoditné zameranie výstavy [EN] 

Ministerstvo hospodárstva SR každý rok podporuje účasť na vybraných výstavách, ktoré zaraďuje do zoznamu na základe návrhov podnikateľských subjektov, komôr, zväzov, združení. Podmienkou na zaradenie výstavy do zoznamu je účasť, resp. záujem aspoň 5 firiem o danú výstavu. Zoznam podporovaných výstav na rok 2014 má MH SR uvedený na stránke:

http://www.mhsr.sk/podpora-ucasti-firiem-na-vystavach/138813s

V rámci podpory vystavovateľov na výstavách hradí ministerstvo náklady na prenájom plochy a výstavbu spoločnej slovenskej expozície. Na túto výstavu má ministerstvo rezervovaných 50 m2, takže reálne je možné umiestniť 7-8 firiem po 6 m2, s vybavením (skrinky, stolík, stoličky). Firma za tento priestor a jeho vybavenie nehradí žiadne náklady a dizajnovo si ho prispôsobí svojím požiadavkám.

 Slovenský vystavovateľ si z vlastných prostriedkov hradí náklady:

–              na registračný poplatok na výstavu (buď priamo výstavisku alebo technickému realizátorovi, ktorý bude organizačne slovenskú účasť zabezpečovať a vykoná za firmu registráciu,  
–              zápis do katalógu,
–              náklady na svojho zástupcu na veľtrhu (ubytovanie, stravné, doprava, ďalšie náklady),
–              prepravné veľkých exponátov /exponáty bežných rozmerov a katalógy prepraví realizátor bezplatne/,
–              grafiku (štandardná grafika hradená ministerstvom je logo firmy, názov firmy na stánku).
 
Celú slovenskú expozíciu zabezpečuje na základe verejného obstarávania vybraný technický realizátor, ktorý postaví spoločný stánok, zabezpečí technické pripojenia a po dohode so zúčastnenými firmami aj všetky služby podľa požiadaviek zúčastnených firiem.

 

Jednou z nevýhod takejto spoločnej účasti je, že vystavovatelia musia byť umiestnení v spoločnej slovenskej expozícii a v pavilóne, ktorý možno svojím zameraním nepatrí do Vašej odvetvovej kategórie a obchodní partneri a konkurenti sú umiestnení v inom pavilóne, ktorý je zameraný na ich produkty. To je riziko, ktoré firma podstupuje, keď ide do spoločnej slovenskej expozície.  Umiestnenie spoločnej expozície však nemôžeme ovplyvniť , je dané organizátormi. Ďalším obmedzením je, že spoločnosť môže bezplatne dostať iba priestor 5 – 10 m2 , ak by požadovala viac m2, tak m2 naviac si musí uhradiť z vlastných prostriedkov.

Máte záujem využiť štátnu podporu a vystavovať na veľtrhu?

 

 

X