Pages Navigation Menu

Aktuálne výzvy | EOS Innovazioni

Prehľad noviniek v súvislosti s očakávanými výzvami v rámci slovenských, českých a chorvátskych štrukturálnych a investičných fondov:
EOS Innovazioni

kontaticon KONTAKT Ivan Bernáth | 0907 683 652 | ivan.bernath@eosinnovazioni.sk

• Jún 2021

EOS Novinky jún 2021 SK EOS_file_iconEOS Novinky jún 2021 EN EOS_file_icon

Obsah:

Možnosti získania grantu v Slovenskej Republike

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc
  2. Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora
  3. Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora de minimis
  4. Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
  5. Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
  6. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla
  7. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla s maximálnym tepelným príkonom 20 MW
  8. Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE

OČAKÁVANÉ PRIORITNÉ VÝZVY:

  1. Podpora pre investície do poľnohospodárskych podnikov
  2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov2021

Máj 2021Marec 2021Február 2021Január 2021


2020:

November 2020Október 2020September 2020August 2020Júl 2020Jún 2020Máj 2020Apríl 2020Február 2020Január 2020


2019:

December 2019November 2019Október 2019September 2019August 2019Júl 2019Jún 2019Máj 2019Apríl 2019Marec 2019Február 2019


2018:

December 2018November 2018Október 2018September 2018August 2018Júl 2018Jún 2018Máj 2018Apríl 2018Marec 2018Február 2018


2017:

December 2017November 2017Október 2017September 2017August 2017Júl 2017Jún 2017Máj 2017Apríl 2017Marec 2017Február 2017


X