Pages Navigation Menu

Aktualizácia ZAP SR

Na čo slúži pravidelná aktualizácia databázy ZAP SR?

Naša databáza je jedným z najdôležitejších nástrojov s ktorým pracujeme. Na jednej strane nám pomáha lepšie cieliť komunikáciu smerom od nás k Vám, na strane druhej nám informácie ktoré poskytnete pomáhajú vyhľadávať pre Vás potenciálnych partnerov pre spoluprácu, zlepšujú komunikáciu s orgánmi štátnej správy, samosprávami a veľvyslanectvami. Oblastí, ktoré Zväz automobilového priemyslu SR momentálne zastrešuje je mnoho, patria sem vzdelávanie, rozvoj a sieťovanie dodávateľov do automobilového priemyslu, podpora výskumu a vývoja, enviromentalistika, alternatívne pohody a iné… pre tieto činnosti potrebujeme čo najlepšie poznať naše členské spoločnosti. Nakoľko zatiaľ nejestvuje žiadna komplexná databáza subjektov operujúcich v slovenskom automobilovom priemysle, je naša databáza to najlepšie a jediné čo máme. Pomôžte nám rozvinúť ju tak, aby sa stala silným komunikačným a argumentačným nástrojom v našich rukách.

Ako často prebieha aktualizácia (budeme musieť každý rok vypĺňať ten istý dotazník)?

Aktualizácia prebieha na pravidelnej ročnej báze. S cieľom čo najviac Vám vyjsť v ústrety určujeme aj termín a spôsob aktualizácie. Predpokladáme, že v letných mesiacoch máte väčší priestor venovať sa dôkladnému vyplneniu formulárov a preto volíme práve letné mesiace. Formuláre, alebo databázové listy vo forme súboru .xls boli zvolené zámerne, nakoľko budúci rok Vám ich už nebudeme zasielať prázdne a nevyplnené, ale každý z Vás dostane dotazník, ktorý nám predchádzajúci rok zaslal a aktualizácia prebehne už iba overením, prípadne úpravou vopred vložených údajov.

Aké dáta o spoločnostiach zhromažďujete?

Skutočne by sme boli najradšej, keby sme o Vás, našich členoch, vedeli úplne všetko. Vieme že to nie je možné, no napriek tomu sa pokúšame zhromaždiť maximum. Naša prax nám ukazuje, že dát nikdy nie je dosť a to platí aj pre slovenský automotive. Pôvodne začínajúc so základnými nacionáliami firiem, sme rozšírili údaje o počet zamestnancov, zaradenie do stupnice TIER, výrobný program v slovenskom a anglickom jazyku, certifikáty a ocenenia, ale aj technológie ktoré pri Vašom výrobnom procese používate, najvýznamnejších dodávateľov a odberateľov, prípadne výskumno-vývojové kapacity vhodné na kooperáciu a kontaktný zoznam vybraných pracovníkov Vašej spoločnosti. Práve tento zoznam nám pomáha čo najviac odbremeniť Vás, decission makerov od komunikácie, ktorá môže byť smerovaná priamo na kompetentných pracovníkov vo Vašej spoločnosti.

Ktoré z týchto dát zverejňujete a sprístupňujete tretím osobám?

Iba tie, ktoré zverejňujete sami. V praxi to znamená, že tretím stranám nikdy nezasielame našu databázu obsahujúcu všetky údaje. Pri žiadosti o poskytunutie údajov z našej databázy najprv dôkladne preskúmame subjekt, ktorý o dáta žiada a následne zasielame nanajvýš všeobecné nacionálie ako: názov spoločnosti, sídlo, IČO, všeobecné kontaktné údaje (pevná linka, všeobecný e-mail a web stránka), zaradenie do stupnice TIER a výrobný program. Ostatné údaje sú určené výlučne na interné potreby ZAP SR a NIKDY nie sú zverejňované jednotlivo s možnosťou ich priradiť ku konkrétnej spoločnosti.

Rád by som sa opýtal otázku, na ktorej odpoveď som tu nenašiel

Pokiaľ Vás zaujímajú iné detaily ohľadne aktualizácie našej databázy, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na tomto mailovom alebo telefonickom kontakte: +421 904 663 262

Tím ZAP SR

 

X